Mitôo hanarerya matsuzoe dyuuri
Kaido garasu ga hitokoe naita
Haha wa doko ka to hitokoe naita
Haha wa doko ka to
Doko ka to yôo

Ai no shyuku ka yo
Edo gawa watashi
Shyukuba garasu ga naki naki hoeta
Haha wa budi ka to naki naki hoeta
Haha wa budi ka to
Budi ka to yôo

Kudyuuroo ken
Sumida no hashi o
Wataru karasu ga ureshyute naita
Haha ni aeru to ureshyute naita
Haha ni aeru to
Aeru to yôo

Vídeo incorreto?