Dinako t_e bohloko ga di fele lefaseng
Ljooo-ho lyelele hee

Dinako t_e bohloko ga di fele lefaseng
Ljooo-ho lyelele hee

Bomma ba hwile ba (n)tloget_e le mathatha
Mathatha a go hlokomela bopapa

Bomma ba hwile ba (n)tloget_e le mathatha
Mathatha a go hlokomela bopapa

Go se be le ma ke ntho e bohloko kudukudu.
Go hloka mma ke taba e bohloko.

Kere robala ka kgotso mma
Ljoo nna ke tla sala le mang nna

Kere robala ka kgotso mma
Ljoo nna ke tla sala le mang nna

Ljoo nna ke tla _ala ke iponela, mma
Robala ka kgotso