Als ik in de hemel kom wil ik zitten op een
klokkenstoel
Wil ik eten van een ganzenbord, wil ik drinken uit een
vensterglas
En blij zin om de woorden die voorbij zijn
De giftig scherpe woorden die als wespenangels staken
De woorden van de stormloop met de kop tegen de muur
De woorden hete olie op het teugeloze vuur
De woorden van dum-dum die hartverscheurend konden
raken
De woorden waar geen geest tegen bestand is op de duur

Als ik in de hemel kom wil ik wandelen in het
wagenpark
Wil ik rusten op de wereldbank wil ik knippen met de
engelenschaar
En zingen van de woorden die vergingen
De afgesleten woroden bij geboorte en bij sterven
De woorden van de feiten zetten zoden aan de dijk
De woorden in de strijd om het belachelijk gelijk
De woorden die het kostbaarste moment konden bederven
De woorden van de afgunst en het liefsteging door 't
slijk

Als ik in de hemel kom wil ik roken uit de orgelpijp
Wil ik fluiten in de vogelstand wil ik scheep gaan op
de botervloot
In vrede dat de woorden zijn geleden
De bikkelharde woorden en de hele halve zachte
De woorden waar men evenlang het volk meeheeft bedot
Verzonnen door de duivel en gesproken namens god
Die telkens nieuwe legers tegen elkaar in stelling
brachten
Dus spreek op mijn begrafenis het liefst geen woord
tot slot
Maar een vraag daar draait alles om of ik in de hemel
kom

Vídeo incorreto?