Het liedje van de wind is schuchter
Romantisch en nuchter
Het zingt in allerhande talen
De mooiste verhalen
Over west en over oost
Over droefenis en troost
Over dood en over leven
Over falen en vergeven
Het vertelt ons dag en nacht
Van de zwakheid en de kracht
Van het vuur dat nooit wil branden
Van de hoop die nooit zal stranden

Het liedje van de wind is moedig
Kwaadaardig en goedig
Het dobbert tussen toen en heden
Van oorlog naar vrede
Het is logisch zonder end
En tegelijk inconsequent
Het is onstabiel en rustig
Vredelievend en vechtlustig
Het is koud en warm en koel
Spijkerhard en vol gevoel
Te triomfantelijk en te treurig
Te montotoon en te veelkleurig

Het liedje van de wind is tierig
Gulhartig en gierig
Het schommelt tussen leed en vreugde
Gebreken en deugden
Het is te weinig en te veel
Het is te vrij en te formeel
Wankelmoedig en verbeten
Vastberaden en gespleten
Het is het liedje op de grens
Tussen 't monster en de mens
Het klinkt zo in onze oren
Als wij 't zelf het liefste horen

Het liedje van de wind
Het liedje van de wind
Het liedje van de wind

Vídeo incorreto?