Hoe genoegelijk rolt het leven des gerusten landmans
heen
Niet in flats van glas en steen slechts door
torenflats omgeven
Maar gezellig vrij en blij in de stal en op de wei
Ploegt de boer met zijn tractoren keurig netjes in het
gareel
Zijn verkavelde perceel dan kan niets zijn vreugde
storen
Als het vee maar goed floreert en steeds nog meer
produceert

Naar men klaagt in landbouwkringen gaan de zaken
redelijk goed
Hoe het mag en hoe het moet schrijft men voor in
Wageningen
Zoveel regen zoveel zon alles volgens het proefstation
Dat de kippen beter leggen bij maar twee uur licht per
dag
Stemt de stadsmens met ontzag om geen erger te zeggen
De opinie van de haan, komt er blijkbaar niet op aan

Of het sla is, prei of kroten of wel fruit wordt
allemaal
Met het hele arsenaal van het gruwelijkst gif bespoten
En wat gisteren is gezaaid wordt er morgen
doorgedraaid
Waar ter wereld rolt het leven des gerusten landmans
heer
Hij is net als iedereen, door benzinedamp omgeven
Tot de dag waarop je het hoort, ook de boer werkt in
accoord

Vídeo incorreto?