Om half acht 's morgens dan is het zover
Dan slaat zijn wekker de ratelslag het vaste teken om
op te staan
Hij stapt nog wat aarzelend de morgen in
Want dromen verruilen voor werkelijkheid is altijd nog
even een moeilijk
punt
Gewoonte brood met gewoonte jam, gewoonte thee en
gewoonte krant
Waar niks in staat dan gewoonte nieuws
En rond half negen dan moet het wel dan reikt ie zijn
vrouw de gewoonte
zoen
en haast zich opweg naar het kleurloos nut

Soms heeft ook hij wel een zwak moment
Dan denkt ie het leven moest leven zijn met wonderen
erin en een
warmtevuur
De vlag in de hand en de rinkelbel de kroon op het
hoofd en 't feestkleed
aan
En naast hem zijn lief met de druiventros
Maar dromend bouw je geen status op
Hij weet dat zaken voor 't meisje gaan zijn handen
kneden de tijd tot geld
Zo rijgen de dagen zich een voor een tezamen tot jaren
van welbesteed
Tezamen tot leven van nooit geleefd

Hij doet zoals 'm is voorgedaan hij denkt zoals 'm is
voorgedacht
Hij zegt zoals hem is voorgezegd
Misschien aan het einde van de laatste dag
Dat dan hem de ogen zullen opengaan
En hem tonen hoe mooi het had kunnen zijn