De koning kreeg z'n ochtendkrant
Vouwde hem open en hij las
Dat hij niet langer staatshoofd was
Toen kreeg de koning zeer het land
Van doedeliedom dala

De maarschalk zette toen gewijd
Zonder pardon het leger in
Maar dat had niet de minste zin
Immers, de staatsgreep was een feit
Van doedeliedom dala

Eer de paleisklok middag sloeg
Wisten de koning en z'n vrouw
Dat het hen niks meer helpen zou
En doken onder in een kroeg
Van doedeliedom dala

Dat was gezellig, daar niet van
Onder gezang en dansmuziek
Dronk men er op de republiek
En op meneer de sterke man
Van doedeliedom dala

Zo feestte men de hele dag
Totdat het tijd werd heen te gaan
Toen is de koning opgestaan
Maar, wie betaalde het gelag
Van doedeliedom haha

De koning was z'n centen kwijt
En ook z'n vrouw was total loss
Wie was derhalve weer de klos
Domweg het volk, zoals altijd
Van doedeliedom derla