Više me ne plaši buka
Gotovo da je ni ne èujem
Dole u dvorištu stoji par koraka
Jesu li to koraci za mene?
Tek jedno maleno ubistvo...
Ponekad, deca se igraju
Smeju se, preziru
Kiša staje
Smem li sada izaèi?
To je samo jošjedna smrt
Koja neèe kasniti