Neredeyiz
Neredeydik
Baþtan alalým
Bütün oyunu
Bütün bunlar
Kayýp bedenler
Kimler bunlar
Kimler bunlar
Ne olacaktýk
Burada bulacaktýk
Kayboluyorduk
Baþýmýz döndü
Hesaplar karýþtý
Bütün bunlar
Kayýp bedenler
Kimler bunlar

Kaçýp gideriz
Herþeyi býrakýp
Baþtan alalým
Kaybet yarýn
Koþ
Koþ
Koþ
Koþ
Hýzlan! Hýzlan! Hýzlan!
Koþ
Koþ
Koþ

Kaçalým
Kaç o zaman
Kaçalým
Kaç o zaman

Vídeo incorreto?