6. Dolina
9. Arahja
11. Patrz
12. Kazelot
14. Celina
15. Yvette
19. Kto Wie
23. Polska
27. Kwaska
28. Baranek
29. Studenci
31. Post
32. Konsument
34. Londyn
35. Do Ani
37. O Ani
38. Grzesznik
39. Grosstanz
41. Barrum
43. Cham
45. Babilon
46. Medellin
51. Landy
58. Axe
61. Pasa¿Er
62. Sztos
63. Piloci
69. Spokojnie
70. Tan
71. Bracia
72. Zgroza
73. Jatne
76. Park 23
77. Psalm 151
79. T³uszcza
80. Dyplomata
83. Fali
86. Niejeden
87. Krew Boga
103. Tabako
107. Kulcikriu
112. Kult
115. Amulet
131. Mêdrcy
132. Prezydent
135. Onyx
140. Ogrodzenie
143. Bank
147. Wódka
150. Pe³niej
153. Wys³annik
156. MarnoϾ
158. Strange
160. Wstaæ
161. JeŸdzcy
162. Tut