Znowu pada deszcz

Pada deszcz - tak ju¿ by³o wczoraj
"Znowu Ty" - to s¹ twoje s³owa
W moich snach - nic sie nie zmieni³o
Dzieñ jak dzieñ - tak ju¿ przecie¿ by³o
Nie chce wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Wo³asz mnie - s³ysze swoje imie
P³yne wiec - przecie¿ wszystko p³ynie
Mówisz ¿e nic sie nie zmieni³o
Tak ju¿ jest - tak ju¿ przecie¿ by³o

Nie chce wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Nie chce wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Vídeo incorreto?