Avinu malkenu
Khanenu v'anenu

Avinu malkenu
Khanenu v'anenu
Ki ein banu ma'asim

Aseh imanu
Tzadaka va'khesed
Aseh imanu tzadaka v'chesed v'hoshi'einu

Vídeo incorreto?