Mam niez³¹ myœl
A czemu by nie ?
Choæ raz sie otworzyæ

Wycisz swój intelekt
Dla informacji-nieee!
Niech cie ogarnie
Ogarnie cie
Ogarnie cie Sza³-
Dziki sza³
Sza³- gdybyœ tylko chcia³

Tak niesforn¹ kacham byæ
Przyznaje sie to ¿aden wstyd

Rozpiera mnie energia
Nie zatrzymuj mnie
Bo nie zatrzymasz mnie !

Ju¿ mnie ogarn¹³
Ogarn¹³ mnie
Ogarn¹³ mnie sza³-
Dziki sza³
Sza³- gdybyœ tylko chcia³

Vídeo incorreto?