"Moshi moshi.
Odenma doumo arigato gozaimasu.
Tadaima rusuni shite imasunode,
moshiwake arimasen ga,
konno ato no (puuu~)
tto yuu hashin no ato ni,
MESSAGE o nokoshite kudasai ne!

Sore dewa, yoroshiku onegai shimasu

(puuu~) Oaite wa, Hououji Fuu deshita!"