"Moshi moshi!?
Aha, odenwa doumo arigato gozaimasu!
tadaima rusuni shite orimasunode,
moshiwake arimasenga,
konno ato no (pupupu~)
tto yuu hashin no ato ni
MESSAGE o nokoshite kudasai ne!

Sore dewa, yoroshiku onegai itashi masu!

pupupu~) Oaite wa, Ryuuzaki Umi deshita!!"