Ba-ba-ba-ba-ba-na-na
Ba-ba-ba-ba-ba-na-na
Banana-ah-ah
Potato-na-ah-ah
Banana-ah-ah
Tokari noh potato-li kani malo mani kano
Chi ka-baba, ba-ba-nana
Yoh plano boo la planonoh too
Ma bana-na la-ka moobi talaloo
Ba-na-na
Ba-ba
Po-tae-toh-oh-oh
Togari noh pocato li kani malo mani kano
Chi ka-ba-ba, ba-ba-na-na!

Vídeo incorreto?