Utalige år har gått seden tyrannen - vokteren
av alle nøkler og herren over tids-veggene
var spudd ut. Av en svak mennesklig hun...han
var ei elsketav naturens elementarer. Hverken
jord eller vann holdt han høyt og han, han
hatet naturen den jordlige ukjente
fientlige naturen....

[English translate: Visions of an ancient future]

Many years have passed since the tyrant - the guardian
of all keys and the master of the time-walls
was spit out. By a weak human she...he
was not loved by the elements of nature.
Neither earth nor water was held high by him,
he hated the nature, the earthly unknown
hostile nature.