95. Mama
97. Kagami
103. A
105. Samidare
107. Polaris
109. Hai
111. Suimin
118. Shoufu
121. Garo
124. Akasen
125. Ieji
126. Nukegara
127. Syouhu
134. Koibito
135. Yakeato
137. Kokuen
139. Yoru
144. Komorebi
146. Forty Six
147. Warutsu
148. Kumo
150. Tonbi
151. Daraku
153. Akanezora
155. Rakuen
156. Circus
159. Akatsuki
160. Hotaru
162. Shuushifu
165. Feather
167. Sugao
168. Name
169. Hane
173. Dilemma
174. Lion
177. Isora
178. Mushi
179. Leji
181. Rei Shoku
182. Kanaria
184. Shinshoku
185. Shadan
186. Vals
187. Kikanetsu
188. Wa