kefa kefa teba3th eli salamat hora
ana ra2i eli w rabeit hora
ta3al amalekni ba3za nafes hora
w la tgharini b asawar men dahab ya wayli ya wayli

2albo 3a nar w 2albak b al maie
rediloh al rah w haniloh w shuaie
lanoh shi nazra aw kelme khati
daubti 3ayouno w sair majnoun

wayle 3a dala3ouna w 3a hobi nawi
maghroum b3ayouni al saharon bdawi
fekero bhobi 2albo rah dawi
w ladal al 3ashra meni mamnouna

la badi jah w lamal w la halmi 3aish bdalal
badi habibi sidi al rajal ma brido gheir heik ikouna

ya daieb hob w gharam la ta3zab 2albak haram
2albi ma bado ketir al kalam meftaho al kelme al hanouna

2albo 3a nar w 2albak b al maie
rediloh al rah w haniloh w shuaie
lanoh shi nazra aw kelme khati
daubti 3ayouno w sair majnoun

wayle 3a dala3ouna w 3a hobi nawi
maghroum b3ayouni al saharon bdawi
fekero bhobi 2albo rah dawi
w ladal al 3ashra meni mamnouna

Vídeo incorreto?