ana habaitak leih ma a3refsh 3asht la2eit ma bi2darsh
2elli ha3ashlek tani ezai elli kessrate ma ietsalhash

ma ba2ash ba2i fi 2albi la2albak gheir ahssas ma b2eitesh bhobo
kel ma afkar tani erja3lek 2albi iekhaf ietkarar zanbo

ana habaitak leih ma a3refsh 3asht la2eit ma bi2darsh
2elli ha3ashlek tani ezai elli kessrate ma ietsalhash

elle 3amelto 3ashanak w enti nesine nesine zaman
khalani ensa w a2si w akoun 2ad al nesian
ba3d dah kela 3ayzni habibi erja3lek tani kaman

3asht 3ashanek w enti ya reitak kent ma3ia
kent bhobak w enti ma kentsh youm wayaya
la hal dah ha tefdal kedah ya habibi khalil w kefaya

ana habaitak leih ma a3refsh 3asht la2eit ma bi2darsh
2elli ha3ashlek tani ezai elli kessrate ma ietsalhash

ma ba2ash ba2i fi 2albi la2albak gheir ahssas ma b2eitesh bhobo
kel ma afkar tani erja3lek 2albi iekhaf ietkarar zanbo

Vídeo incorreto?