Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Ya a'ayesh jiwaat rouhi.
Ya imwakef dakaat aalbi, ya balsam li-jrouhi.

Ein, ein, ein, ein. baktoub ismak a'ala ijbini, bawhiblak ayyam omri iw-koul sneini. daab, daab, daab bouya. ana aalbi daab bouya. koul il-a'azab arham min a'azabi.

Habibi la itgheib a'ani. ghiyabak bey-janninni. billahi taminni a'an ahbabi.

Rouh, rouh, rouh, rouhi. ya a'ayesh jiwaat rouhi. ya imwakef dakaat aalbi, ya balsam li-jrouhi.

Keif, keif, keif haalak. ana jayeh kirmaalak. eldounya balak wallahi ma ibtihlaali. habibi iw-ya rouh albi, ila'eisheh balaak saa'beh. bahibbak wihyaat rabbi. inta ghaali.

Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Ya a'ayesh jiwaat rouhi.
Ya imwakef dakaat aalbi, ya balsam li-jrouhi.

Taar, taar, taar a'akli min raasi taar a'akli.

Inta habibi walla inta ijnouni.
Habibi iw-ya jbeen a'ali. ana feek ibshouf haali.
Ma ibyighla a'alaik ghaali. inta a'youni.

Rouh, rouh, rouh, rouhi.
Ya a'ayesh jiwaat rouhi.
Ya imwakef dakaat aalbi, ya balsam li-jrouhi.

Ein, ein, ein, ein.

Baktoub ismak a'ala ijbini, bawhiblak ayyam omri iw-koul sneini.

Rouh, rouh, rouh, rouhi. rouh, rouh, rouh, rouhi. rouh, rouh, rouhi.
Rouh.

Vídeo incorreto?