Ligger i en öppen grav
Bespottad, besudlad
Hånad och förnedrad!

Vídeo incorreto?