We are natural born lustful fuckers yeah !!
We are natural born... Yeah !!

Lust high

[Lust]
Suck sick suck suck suck fuck bod
The strawberry erects up
Suck sick suck suck suck fuck bod
Fucking in my luster

[Fuck around and around]
Sakuran shita saru no mure
Ore wa VI kimi wa IX de
Zakuro no kizu ni tobikomi tai
Kimi no karada de masturbation

[Fuck around and around]
Sakuran shita saru no mure
Ore wa S kimi wa M de
Ichigo no tane o namesasetai
Kimi no o kuchi de masturbation

[Fuck around and around]
I can't stop my knife and desire
Am I made luster or lust[er] ?
You can't stop your honey and desire
We are natural born lustful fuckers

Vídeo incorreto?