Go-Onger TELL ME BANG BANG kibou sou uten
Go-Onger hashirunda waresu senshi
Go-Onger yuki BANG BANG ashita o shinjite
Engine Sentai Go-Onger

Tatakau tameni erabareta yuuki
Harashirasu wasu wa yusaraize
Karashi no kazu io i
Oh hira kaeno tame
Mirai ema tomo
Sonou kete

Go-Onger TELL ME BANG BANG kibou sou uten
Go-Onger hashirunda waresu senshi
Go-Onger hiuki BANG BANG ashita o shinjite
Engine Sentai Go-Onger

Tatakau takumi iamakuru rinshi
Nakeru kiru mandai nakiuma iuku
Houu joun iu jouwa
Tamushi ku ni jamaaku
Kurushini Toki ni suoku naru

Go-Onger uti BANG BANG megai osadamete
Go-Onger kierunda wara hara senshi
Go-Onger kaze bang bang genkai biki toi
engine Sentai Go-Onger

Go-Onger TELL ME BANG BANG kibou sou uten
Go-Onger hashirunda waresu senshi
Go-Onger hiuki BANG BANG ashita o shinjite
Engine Sentai Go-Onger

Vídeo incorreto?