Romaji:
Yokare ashitare
Saiwa horarete
Hutoi atabane
Chooi a hana dewa nainari

Atari maeno kouto no hawo
Mabayui hodo kagayakasu mahoroba

Yan ten yun tenmo
Miruya masaranu
Nan ten yun tenmo
Suruna kama wanu
Kyounna kyowoshini yo kuriwa raeba
Tsurumo tsurarete tsukimitobu

Aete aeraku
Kurari furarete
Matano okoshi wo
Kyou wo kagiri ja animari

Tonitomenai kotono hawo
Arieru hodo tanarikasu mahoroba

Te ten ton tenmo
Koreya masaranu
Man ten yun tenmo
Soreya kamawanu
Kyounna kyowoshini yo kuriwa raeba
Kamemo kararete kachiisogu

Ahh..zaiwakana kurenaino
Sono wo kokorone
Toyunde yuke...

Yan ten yun tenmo
Miruya masaranu
Nan ten yun tenmo
Suruya kama wanu
Tounna kaki wamuni koriwa raeru te
Te ten ton tenmo
Koreya masaranu
Man ten Yun tenmo
Soreya kama wanu
Sounno bakanatonin mariwaraeba
Toramo kororito nekoninaru (Choi)

Vídeo incorreto?