Gernikako arbola
da bedeinkatua,
euskaldunen artean
guztiz maitatua. (bis)

Eman (e)ta zabal (e)zazu
munduan frutua!
Adoratzen zaitugu,
arbola santua! (bis)

Mila urte inguru da
esaten dutela
Jainkoak jarri zuela
Gernikako arbola. (bis)

Zaude, bada, zutikan,
orain da denbora!
Eroritzen bazera
arras galdu gera! (bis)

Ez zera eroriko,
arbola maitea,
baldin portatzen bada
Bizkaiko Juntea; (bis)

Laurok hartuko degu
zurekin partea
pakean bizi dedin
euskaldun jendea. (bis)

Betiko bizi dedin
Jaunari eskatzeko
jarri gaitezen danok
laster belauniko (bis)

Eta bihotzetikan
eskatu ezkero
arbola biziko da
orain eta gero. (bis)

Vídeo incorreto?