[Peja]
Ref.: (2x)
Nie wystarczy siê wkurwiæ paln¹æ piêœcio³ w stó³,
Nie wystarczy wypowiadaæ wœciekle tysiêcy s³ów,
Nie wystarczy ju¿ obraæ jednej z miliona dróg,
Co bêdzie z naszym krajem? Wie tylko jeden Bóg!

[Peja]
Beznadzieja, znieczulica, brak prespektyw ,z³a ulica,
W desperacji na krawêdzi, ¿yjac w nêdzy, o tym teksty,
Wróg odwieczny, niebezpieczny, polityka, jej patenty,
Pierdolniêty! Ten kto myœla³, ¿e zgodze siê na to jak jest chodz by w myœlach!!

[O.S.T.R.]
Po Po Po POLSKA!
Sy... System samowolka!
Niech ka¿de polityczne k³amstwo zginie!(zginie)

[WWO]
Wiesz co jest najgorsze?

[Pelson]
W pierdlolonej bezczynnoœci siê pogra¿aæ!
Prawdziwe s³owa musza mieæ pokrycie.

[Fenomen]
Sam ju¿ nie wiem co widze gdy na Was patrze, debile!

[Peja]
Ref.: (2x)
Nie wystarczy siê wkurwiæ paln¹æ piêœcio³ w stó³,
Nie wystarczy wypowiadaæ wœciekle tysiêcy s³ów,
Nie wystarczy ju¿ obraæ jednej z miliona dróg,
Co bêdzie z naszym krajem? Wie tylko jeden Bóg!

Vídeo incorreto?