[Peja]
Oto wchodzi najmocniejszy z nas
on was wszystkich zapierdoli w las
nie mo¿ecie do niego podskoczyæ
nie ma co r¹k w gównie moczyæ

[Wysokie Napiêcie]
oto jestem i nadchodze
Pejo staje na twej drodze
pojawiam sie na arenie
nie dla mnie z tob¹ pierdolenie

[Peja]
(no chyba se przesadza)
jeœli chcesz zemn¹ solówe
to przygotuj se dwurure
ratunku ju¿ nie bêdzie
gdy nad zdech³ym jest orêdzie
wtedy to siê wspinam ja
te schody prowadz¹ do rapu
do twojego nieboszczego etapu!!

[Wysokie Napiêcie]
có¿ to s¹ za pogaduszki
czas ju¿ ruszaæ dawajcie dupki!!
ja etui ju¿ wyci¹gam i rozbieram siê do portek
jeœli ty mnie nie pos³uchasz
z rud¹ dziwk¹ ostro siê ruchasz

Ref.:
Wysokie Schody jak dla innych durny przyk³ad
dla g³upiego prowadzisz rozleg³y wyk³ad
ty g³upi skurwysynu czego ty siê uczysz
chodziæ po ulicy jak i tak sie nie nauczysz
a wysokie napiêcie tobie w dupe wpycha
a za dwa dni ty pytasz o rycha!!

[Wysokie Napiêcie]
Co to to nie nie przesadzê cie!!
bo rozlegle mnie wkurwi³eœ
i sie doskonale zpsi³eœ!!
raczej w alkohole to ja nie popadam
a takich tam jak peja to raczej NIE NADA!!

[Peja]
czy ja mam ci wybaczaæ jak robisz te kurestwa
czy mam byæ dla ciebie dobry za te twoje mêstwa
twa pos³uga tutaj szybko siê skoñczy tylko ci obijê
ten twój wstrêtny ryj i od razu tobie w dupe wsadzê du¿y kij!!

Ref: