INTORO (Intro):

GUU CHOKI PAA no
Omae ato dashi shitenai ka?

GUU CHOKI PAA no
Omae ato dashi shitenai ka?

AMERO(A melo):

WAKI WAKI WAKI PAN!!
WAKI WAKI WAKI PAN!!

WAKI no nioi wa
Acchi ike!! PAN!

WAKI WAKI WAKI PAN!!
WAKI WAKI WAKI PAN!!

WAKI no nioi wa
Acchi ike!! PAN!

BMERO(B melo):

Minna de ohana o
Sakasemashou

Ookiku ohana o
Sakasemashou

Sekai ni hitotsu dake no hana
Sore o mamoru KIME!!
Keisatsu da!!

SABI(?):

CHOPPU PANCHI PANCHI
KIRA KIRA KIRA

CHOPPU PANCHI PANCHI
KIRA KIRA KIRA

CHOPPU PANCHI PANCHI
KIRA KIRA KIRA no

KIRA KIRA KIRA KIME!!