Savrulup, savrulup geldim kollarýna
Doðrulup, doðrulup geldim,
Dürüstçe bu sefer
Ah niye, niye arýyor elim ellerini
Sokul yanýma
Sarýlýp dalayým uykuya boynunda

Aþk yok mu aþk ...

Adaletten, asaletten
Býkmýþým ben cehaletten
Suçumuz aþk
Hep ayný neden
Doymuyor ten, ihanetten

Vídeo incorreto?