Tanrý bilir neler çektim elinden,
Çok zor geldi aðladým ayrýlýrken,
Verdiðim o , çiçekleri gülleri,
Benden aldýn, ele verdin sevgilim
Bu aþk sana çok fazla güzelim
Bu aþk senin neyineydi sevgilim

Niyetim yok sana hesap vermeye
Niyetim yok bu diyardan gitmeye
Haklý haksýz hesabýmýz mahþere
Terk edip de giden sendin sevdiðim
Bu aþk sana çok fazla güzelim
Bu aþk senin neyineydi sevgilim

Boþver, gidenler gitsin
Boþver, haddini bilsin
Bu yürek aþka emanet
Yýllara selam et
Býrak öyle bilsin