Sýradan bir akþam üstü
Sýradan bir mekanda
Lakin ayak üstüydü
Baþladýk oynaþlara

Ben bir taze o eski
Gönül düþtüm aðýna
Aþkta acýnýn lezeti
Doyulmuyor tadýna

Buyur caným önden yar
Çekeceðin dertler var
Savrulun ey düþmanlar
On bir çift sözüm var

Günlerimden gündüzümden hep yandým
Ne hayrýn vardý yýlarýmý yok saydýn
Sözlerime gözlerine hep kandým
Nedir bu halim gençliðimi sen çaldýn