Kýr kýrabildiðin kadar
Yýkabildiðin kadar
Vurabildiðin kadar vur
Belki de beni de bir aþk sarar
Seni bir hüzün kaplar
Yanabildiðin kadar yan
Sadece...

Býrak beni,
Sevmiyorum ne seni ne kendimi,
Unuturum unutmak
Bu aþkýn tek çaresi
Býrak beni,
Hoþ göremem aþkýma ihaneti
Niye oldu, nasýl oldu
Bu mu aþkýn adaleti ...

Vídeo incorreto?