El külfeti yaka silker
Yanýklarý yoluna düþer
Cümle alem düþman olmuþ
Yatak döþek daðýtýr geçer
Kaç kestane çizmiþ
Nice kaftan biçmiþ
Yasak günah tanýmaz and içmiþ

Ne taþlarda iz kalmýþ
Hesabýn dolmuþ taþmýþ
Serseri mayýn yok yasaðýn
Fiyakalý cakalý covino

Editör'ün Notu: "Covino" Metin Kaçan'ýn romanýndan sinemaya uyarlanan Aðýr Roman'da Kolera sokaðýnda bulunan, müslüman olmayanlara verilen isimdir.

Vídeo incorreto?