Gittim bak
Ben seni seve seve
Gittim bak
Ben seni bile bile
Katlanýrým ayrýlýk denen þeye
Sayende deðiþtim bende

Uðrunda öldüðüm
Neden bu aþk böyle kördüðüm
Ayrýlmak zor vazgeçsen de
Bu aþk bizim görmesen de

Geç olmadan, zor olmadan
Hiç günahsýzken al beni
Bu hayýrsýz gerçek deðil
Ýnan ki yok bir nedeni
Kaderimmiþ sensiz hayat
Bi yol bulup döndüm geri
Hakkým deðil sensiz hayat
Mutluluðun düþman gibi