Telaþýmý var acelesi mi var
Kýsa bir öpücük çok iþime yarar
Allah'ým bana ne oldu bu defa
Devam ediyor bak oyunlarýna

Kuytularýmý kokularýmý
Unuttun mu sen o ayýplarýný
Zaten ne kadar aklýn vardý
Onu da bana ver seviþmek ne güzel

Bastým mühürü görecek gününü
Arayýp soracak tek tek bakacak
Evirip çevirip düþecek elime

Canýný yakarým hadi gör bakalým
Bal döken diline "kýrmýzý biberi"
Sürmedim ama sürerim bu defa

Ben kimdim ben uçup gittim ellerinden
Neydi inkar ettiðin bu çýlgýnlýk içinden
Zarardayým senin yasaklý þeytan yüzünden
Öldürüyor bu hali nasýl çýldýrttý bilmiyor

Vídeo incorreto?