Olmadý sevgilim sensizlik olmadý
Terkettim dünyayý canýma kastý
Sevmedim dünyayý sevmedim sevgilim
Bir sen anlardýn beni sende gittin
Ýnanmasý zor hayat oyun bende oyuncak
Elerinde oynandým senelerce
Baharýmda kastetti canýma
Ben kaçtýkça kovalandým acýmasýzca

Yeter Allah'ým ateþlere yürüyorum
Ben unutuldým bu dünyada yanlýz yaþýyorum
Yok Yok anladým feryadýmý duymuyorsun
Alev alev hiç hiç sönmedi söndürmüyorsun