Sanma caným ben seni býrakamam
Sanma yüreðimden hiç çýkaramam
Sen öyle zannet böyle devam et
Ayrýlacaðýz elbet...

Ne hakkýn var ben'le oynamaya
Ne hakkýn var beni aldatmaya
Ýstersen kul ol istersen köle
Ayrýlacaðýz senle...

Suçluyum biliyorum
Suçluyum seviyorum
Özledim seni geri gel
Bu aþký bana geri ver
Bir dünya kursak senle
Bekliyorum
Son kez olsun gel beraber

Of bu ne iþve caným bu ne naz
Usandýk artýk sev biraz
Yok ayrý gayrý olmuyor
Kavuþalým gel bu yaz