Gücüm yok dert anlatmaya
Durup durup kur yapmaya
Seneler geçmiþ farketmez
Niyetim yok yaþlanmaya

Belki bu gün belki yarýn
Seni sevdim hayin kadýn
Bulurum baþka birini
Keyif benim çýkmýþ adým

Kaçtý gitti elden bilemem hayýr deðil sonu
Peþimden gelir sanma
bulamassýn çocukluðumu

Gönlüme ferman dertlere derman
sýrf sana inat birini bulurum