Sahiden, sahiden sevmiþim
Görmeden bilmeden özlemiþim
Günahýna sevabýna, talibim anla
Aþk deyip, kader deyip geçmemiþim

Ýnsafsýz bu nasýl acý yüreðime
Öyle zor, öyle zor bilemezsin
Düþtüm ellerine...

Yazlar bitti, kýþlar bitti
Ne sen geldin bana ne sesin geldi
Bak bu dünya bize yetmedi gitti
Ah tenim tenine deðmeden (doymadan)
Bitti...