Bu ilk gece
Yalnýzým dertlerimle
Nasýl bir kalp, taþýyormuþ içinde
Benim derdim, sen deðilsin ki zaten
Kaderim bu, böyle yazýlmýþým ben

Deðersiz mi bu yaþadýklarýmýz
Her þeyi at, beni atma içinden

Ayrýlýp tekrar döneceksin
"Seviyorum" hep mi bileceksin
Þimdi senden geriye
Bir bu þarký, bir bu þarký
Kaldý göreceksin ...

Kaç ömür benden çaldýn gittin,
Onlarý geri mi vereceksin,
Býrak deðmez üzülme,
Bir bu þarký, bir bu þarký kaldý
Seveceksin...

Vídeo incorreto?