Akekho ofana nojesu
Akekho ofana naye
Adekho ofana nojesu
Akekho ofana naye

Sahamba sahamba akekho akekho
Sajika sajika akekho akekho
Safuna safuna akekho akekho
Akekho afana naye