arayashikiku no dei
harasaku baku no dei
hare fushigyurasa nejyuku
surajifushiro yondo
hare fushigyurasa nejyuku
fushigyurasa nejyuku
surajifusero yondo

kirishigaki ku no dei
kuganeya be tatei tei
hare momo tobyuru wakya
ya uriba yuwa o yondo
hare momo to byuru wakya
momo to byuru wakya
ya uriba yuwa o yondo

hateigachi ya naryuri
tobibani ya neranu
hare utou katabani
ya karachitabore
hitotsu aru bani ya
kanasha se ni kusuitei
hare wanu ya okuyama
nu kazuradasuki

ojyuugoya no teiki ya
kami gyurasa teryuri
hare kana ga jyo ni tataba kumo tei taborei

Vídeo incorreto?