A Virgen, que de Deus Madre
éste, Filla e criada,
d'accorer os pecadores
sempr' está apparellada
Ca nos non acorr' en dia
sinaado nen en ora,
mais sempre en todo tempo
d'accorer no-nos demora
e punna en todas guisas
como non fiquemos fora
do reino de Deus, seu Fillo,
ond' é Reya alcada;

A Virgen, que de Deus Madre...

Demais sinaadamente
nas grandes enfermidades
de doores e de cuitas
acorre con piadades.
E de tal razon com' esta
vos direi, se m'ascuitades,
un gran miragre que fezo
esta Sennor muit' onrrada.

A Virgen, que de Deus Madre...

Vídeo incorreto?