Inperantz de la cuitat ioyosa,
des paradis ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtuts habundosa,
mayres de dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical,
axi com sotz a dieu molt graciosa,
placaus estar als ficels piadosa,
pregant per lor al rey celestial.

Inperantz de la cuitat ioyosa,
des paradis ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtuts habundosa,
mayres de dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical,
axi com sotz a dieu molt graciosa,
placaus estar als ficels piadosa,
pregant per lor al rey celestial.