Los set goytx recomptarem et
devotament xantant
humilment saludarem la dolca
verge maria
Ave maria gracia plena dominus
tecum virgo serena
Ave maria gracia plena dominus
tecum virgo serena
Ave maria gracia plena
dominus tecum virgo serena

Ave maria ...

Verge fos anans del part pura e sens
falliment
en lo part e pres lo part sens
negun corrumpiment
lo fill de Deus verge pia de vos
nasque verament
lo fill de Deus verge pia de vos
nasque verament

Ave maria ...
Ave maria ...

Verge, stant dolorosa per la
mort del fill molt car
romangues tota ioyosa can lo
vis resuscitar
a vos mare piadosa primer se
volch demostrar
a vos mare piadosa primer se
volch demostrar

Ave maria ...
Ave maria ...

Verge lo quint alegrage que'n
agues del fill molt car
estant al munt d'olivage al cell
lo'n vehes puyar
on aurem tots alegrage si per
nos vos plau pregar
on aurem tots alegrage si per
nos vos plau pregar

Ave maria ...
Ave maria ...
Ave maria ...