8. Belalim
17. Okudumda
19. Sude
21. Firuze
22. Unut
23. Gel Bana
24. Ali
25. Belalým
32. Karam
34. Tutuklu
37. Kaderim
40. Ünzile
41. Sonbahar
42. O Sensin
43. Dua
47. Zalim
50. Sizi
56. Rakkas
59. Dusunce
68. Oh Oh
71. Gamsýz
73. Sensizim
76. Gidiyorum
81. Alev Alev
82. Kavaklar
83. Geri Dön
86. Tenna
87. Köprü
88. Gülümse
89. Oldu Mu
91. Hazan
93. Yeter
95. Hani
97. Çile
101. Geçer
105. Gun Gelir
106. Aynalar
110. Git
113. Alaturka
116. Denge
117. Sen
120. Ah Mazi
121. Davet
128. Lunapark
129. Oyalanma
133. Zelzele
134. Deliveren
137. Dümtek
138. Gidemem
139. Benimle Ol
141. Çocuk
142. Yalancý
148. Nihayet
154. Deðer Mi
161. Yaz
173. Namus
183. Bu Gece
186. Tutsak
189. El Gibi
192. Hata
193. Hasret
194. Bazen
195. Bile Bile
198. Hoþgörü
200. Þu Saniye
201. Sýzý
202. Su Gibi
209. Bahane
210. Geçen Yaz
213. Düðün
217. Hýrdellez
219. Aþk
221. Þinanay
228. Hayýr
229. Gül
230. Gün Gelir
232. Keþke