15. Terminus
16. Skyclad
19. Emerald
30. Bury Me
31. Helium
32. Art Nazi
60. Jeopardy
85. I Dubious
104. Bombjour!
107. Hit List
115. Eirenarch
119. Pagan Man
120. Ntrwb
126. R'vannith
131. Babakoto
132. Babakoto