Dit theater is een lichaam
Dit theater leeft
Dit theater is een kerk
Voor wat de kerk verzwegen heeft

Hier klopt het hart van Louis Davids
Hier spreekt de stem van Sonneveld
Hier woedt de storm van Freek de Jonge
Hier heerst het tedere geweld
Hier staat honderd jaar traditie
Ik heb er dertig van geleefd

En ik ben nog nooit zo klein geweest
Ben nog nooit zo klein geweest
Ik ben nog nooit zo klein geweest

In dit theater woont de leugen
Die door niets wordt achterhaald
Hier heerst de macht van de illusie
Hier zijn politici niets waard
Dit is een haven voor piraten
Hier zijn diploma's waardeloos
Hier spreekt het hart in duizend talen
Hier staan de stuurlui sprakeloos

En als je boven in de nok zit
Dan is dit podium ver weg
Je ziet misschien alleen een vleugel
En je hoort misschien alleen mijn stem

Want ik ben nog zo klein geweest
Ik ben nog zo klein geweest
Ik ben nog zo klein
Geweest