Ne jemi fara e dashurisë
Ne jemi bijtë e kënaqësi, në mostrat e pa e ditur
Çdo gjë që është shkruar
Dhe dashuria kaq e bukur kishte të ndodhë.

I lartësuar atë natë
Maj babai dhe nëna juaj ju bëri për mua;
Nëse ata nuk e duan atë
Ju nuk do të ekzistonte dhe unë do të të dua kaq.

Çdo gjë ishte e programuar
lehtë Sot këmbë për të parë se një çift pa e ditur
Ju bëri për mua
Dhe një tjetër çift kam bërë me qëllim që të mundeni.